دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

رابطه اخلاق با شکل انگشتان دست

رابطه شکل انگشتان دست با اخلاق فردی

رابطه شکل انگشتان دست با اخلاق فردی تحقیقات پژوهشگران نشان داده است که شکل انگشتان دست خصوصاً انگشت شست رابطه تنگاتنگی با خلق و خوی انسان دارد. به گزارش ایران...