دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

رئیس فدراسیون

رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد

علی کفاشیان با پیروزی در دور دوم انتخابات فدراسیون فوتبال برای یک دوره چهار ساله دیگر رییس فدراسیون فوتبال شد. — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — –...