جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

رئیس سامسونگ

نامه رئیس سامسونگ به مردم ایران

شرکت سامسونگ الکترونیک بدین وسیله از اقدام شنیع یکی از شبکه های تلویزیونی کابلی اسرائیلی با نام HOT که با استفاده از یکی از محصولات این شرکت اقدام به تبلیغات برای...