چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

دیگر منتظر قهوه تلخ نباشید !!

دیگر منتظر قهوه تلخ نباشید !!

  منتظر قهوه تلخ نباشید! بنابر اظهارات اخیر مدیرکل همکاری*های سمعی، بصری و نمایش خانگی وزارت ارشاد سری جدید «قهوه تلخ» به رغم وعده سازندگان حداقل تا دو ماه دیگر...