یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دیوار حائل در سرزمین های اشغالی

مدرسه رفتن این دختر با نردبان! +تصویر

مدرسه رفتن این دختر با نردبان! +تصویر این عکس بیانگر اعتراض فلسطینیان به ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی است. دختری با نردبان تصویری مفهومی از یک دختر فلسطینی...