دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دیه اقلیت‌های دینی

دیه اقلیت‌های دینی با مسلمانان برابر شد

بت کلیا ادامه داد: نمایندگان اقلیت های دینی همواره در صحن علنی و غیرعلنی مجلس حضوری چشمگیر دارند و حتی رای آنها می تواند در تغییر ارائه رای اعتماد به یک وزیر موثر...