دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

دیالوگ زننده مجری زن شبکه اول سیما

دیالوگ زننده مجری زن شبکه اول سیما

در خبر پنج شنبه شب بیست و سی شبکه دو سیما قطعه ای از یک فیلم را منتشر کرد که خانم مجری در حال خواندن پیام بینندگان برنامه اش ، خطاب به مجری مرد می گوید :شما جیگر دوست...