جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

ديابت

نكاتي جهت پيشگيري از ديابت

  تغییر سبک زندگی می‌تواند یک قدم بزرگ به سمت پیشگیری از دیابت باشد و هیچوقت برای شروع دیر نیست. این نکات را در نظر داشته باشید.وقتی صحبت از دیابت نوع ۲ می‌شود-که...