پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دو هكر عينك گوگل را هك كردند

هک عینک گوگل توسط دو هکر

فقط چند روز پس از قرار گرفتن عینک گوگل در اختیار توسعه‌دهندگان، این ابزار توسط دست کم دو هکر مشهور هک شد.  ...