پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

دو جنس مخالف

رابطه ی مجاز این دو جنس مخالف

ارتباط خواهر و برادری صحیح ،موجب می شود تا نگاه هریک از آنها نسبت به جنس مخالف مثبت باشد و هنگام ازدواج آمادگی بیشتری برای برخورد با همسر را داشته باشند. خواهر موجب...