جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دوشنبه27 فروردین91

فال روز ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۱

فروردین با افراد خارجی رابطه خارجی برقرار می کنید. هرگونه نگرانین در مورد مسائل مالی امروز برطرف می شود و نفس راحتی می کشید....     ...