جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دوست دارم

پیامک های فوق العاده زیبای دوست دارم

پیامک های فوق العاده زیبای دوست دارم دیوانه نیستم ! فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم *  * * * * * * * * * * * * * * * * به یک “نترس” به یک...