سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دوست جنس مخالف نداری ؟ مگه میشه ؟!

دوست جنس مخالف نداری ؟ مگه میشه ؟!

  وقتی دوران مدرسه به پایان می رسد و پا به دانشگاه می گذاری ،قند توی دلت آب می شود که دیگر مجبور نیستی سر ساعت ۸ ،در مدرسه حاضر شوی و سر ساعت ۳ برگردی خانه و اگر یک...