دوجنسه

داستان شنیدنی دختر دوجنسه روستایی!!!

داستان شنیدنی دختر دوجنسه روستایی!!! تصور می‌کردم که فیزیک جسمانی همه مانند من است ولی بعد از عروسی متوجه این نقص شدم و داستان زندگی من از همان موقع شروع شد...