سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

دوبیتی زیبا در مورد خدا

جملات و پیامک های زیبا با موضوع خداوند

جملات و پیامک های زیبا با موضوع خداوند. از پنجره روزگار به درخت عمر که مینگرم / خوش تر از یاد خداوند ثمری نیست . . . خدایا مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران...

جملات و پیامک های زیبا با موضوع خداوند

جملات و پیامک های زیبا با موضوع خداوند از پنجره روزگار به درخت عمر که مینگرم / خوش تر از یاد خداوند ثمری نیست . . . خدایا مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران...