دوبار زايمان زن ظرف فقط 8 ماه

دوبار زايمان زن ظرف فقط 8 ماه ! +عكس

یک زن ۲۶ ساله انگلیسی ظرف ۸ ماه دو بار زایمان داشت. یک زن 26 ساله در مدت 8 ماه دو مرتبه زایمان داشته است و این در حالی است که نوزادان دوقلو نیستند....