جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ده انگشتی

روش تایپ ده انگشتی

این روزها که دیگر تقریبا رایانه ها جای قلم و کاغذ را گرفته اند، مهارت تایپ و سرعت در آن یکی از لازمه های کاری بسیاری از کاربران است و حتی تایپ کلمات بیشتر در یک دقیقه...