یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دنلود فیلم آتشفشان

۱۰ آتشفشان فعال دنیا

۱۰ آتشفشان فعال دنیا - آتشفشان در سطح زمین آتشفشان های زیادی وجود دارد که فعال ترین آنها به شرح زیر است : ۱٫ (Mount St. Helens (USA 2.  (Sangay (Ecuador 3.  (Lascar (Chile 4. (Mount Yasur (Vanautu 5....