شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دل کندن از شهید

سخت ترین دل کندن دنیا از یک شهید

سخت ترین دل کندن دنیا از یک شهید قراردادن تابوت شهید در حیاط منزل و خوابیدن اعضای خانواده گرد این تابوت سخت ترین دل کندن دنیا از یک شهید   گرداوری:ایران...