پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دلیل نصب آینه در آسانسور

چرا در آسانسور آینه نصب می کنند؟

چرا در آسانسور آینه نصب می کنند؟ امروزه در هر شهر بزرگی، بناهای بلند و چندطبقه ای وجود دارد که بدون آسانسور، استفاده از آنها غیرممکن به نظر می رسد. اما آیا تا به حال...