پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دلیل عربی بودن زبان قران

یکی از دلایلی که قرآن به زبان عربی است

  زبان، مهم ترین وسیله برای برقراری ارتباط بین انسان هاست. خداوند این توانایی بر تکلّم و صحبت کردن را از نعمت‌های بزرگ خود بر می‌شمارد که در ابتدای سوره الرحمن به...