دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

دلیل ریش گذاشتن پسرا

چرا ریش گذاشتن مد شد؟؟

چرا ریش گذاشتن مد شد؟؟ نشان دادن وضعیت تاهل با ریش طی یک سال اخیر برخی از جوانان کشور تنها به دلیل مد بودن ریش های خود را بلند می کنند. در بسیاری از ادیان و مذاهب،...