سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دلیل درد گردن

چه عواملی باعث می شود که گردن درد بگیریم؟

عواملی که باعث می شود گردن درد بگیریم

 گرفتگی گردن   وقتی دچار گردن درد می شویم اگر بر اثر حوادث و سوانح نباشد مطئمنا بعلت شرایط قرارگیری نادرست گردن است. همانطوری که میدانیم گردن با ستون فقرات...