شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دلیل بی میلی به ازدواج

آگهی وقیحانه دعوت دختران به خانه های خالی

شاید در روزگار ماهواره، فیسبوک و وایبر که گردش اطلاعات بدون هیچگونه محدودیت و مرزی در حال انجام است، صحبت کردن از ارزش ها و حرمت ها برای عده ای مضحک به نظر برسد. اما...