جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دلیل اصلی عدم مقاربت زوجین

۵ دلیل اصلی عدم مقاربت زوجین

باید گفت که طبق آمار جدید ثابت شده که خستگی و نیاز به خواب مهم ترین عوامل حذف مقاربت در بین زوج های امریکایی اعلام شده است. این آمار طی مصاحبه ملی که در امریکا به...