سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

دليل بسته بودن سايت گوگل

گوگل در ایران بسته شد!

  دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه از فیلتر شدن قریب الوقوع گوگل و جی میل تا ساعتی دیگر خبر داد... ...