شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دلفین عصبانی

دلفین عصبانی با رنگ صورتی!! +تصاویر

دلفین مرکز آبزیان تایجی ژاپن هنگام عصبانیت، ناراحتی و حتی خجالت کشیدن، رنگش تغییر می کند. تغییر رنگ این واکنش کاملا به علت پاسخ به حالات درونی خود حیوان است. شبکه...