جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دلفینها

دلفین ها را بهتر بشناسیم

  دُلفین‌ها پستاندارانی دریازی از راسته آب‌بازسانان هستند که رابطه نزدیکی با نهنگ‌ها و گرازماهی‌ها دارند. اجداد این جانوران جفت‌سمانی بودند که نزدیک به ۵۰...