پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دلایل طاسی

کشف یکی از دلایل طاسی مردان

محققان موفق شدند دلیل طاسی را در مردان کشف کنند. این یافته می تواند به ارایه شیوه هایی برای توقف ریزش مو یا رویش دوباره آنها منجر شود....     ...