شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دلایل اصلی و حکمت غسل کردن چیست؟

دلایل اصلی و حکمت غسل کردن چیست؟

حکمت غسل کردن فقط یک نظافت بدنی نیست: بلکه غسل، یک عمل عبادی است که با ویژگی‌های عبادی آن (مانند نیت و انجام عمل برای رضای خدا) باعث می شود که دل، متوجه خداشود....