پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دلایل احکام شرعی

چرا گوشت خوک حرام است …؟

   چرا گوشت خوک حرام است - گوشت خوک در قرآن و کتاب های مقدس بسیار آمده است که گوشت خوک حرام است؛ حال آنکه بسیاری با اینکه می دانند کلام قرآن حق است و جز علم نیست...