دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

دلايل خواستگار نداشتن دختر

این دختر خواستگار ندارد

  این جملات صحبت هایی است که بیشتر افراد به هنگام دیدن دختران مجرد یا دختران بدون خواستگار به زبان می آورند. واقعا چرا برخی از دختران خواستگار ندارند ولی برخی دیگر...