یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

دكتراحمدی نژاد

تذکر به احمدی نژاد درباره انتصاب مرتضوی

۱۵نماینده مجلس با تدوین تذکری قانونی به رئیس جمهور، انتصاب احتمالی سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی را خلاف قانون و مصالح این سازمان دانسته و خواستار...