دعوای زن و شوهری

جوک های جالب زن و شوهری

جوک های جالب زن و شوهری بیا این اب پرتقال رو بخور! چقد زیر چشمات گود افتاده! الهی بمیرم برات از اون غذاهایی درست کردم که دوسداری! مخاطب این جملات کیست؟؟؟ . . مخاطب...