شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

دعوای دو پرستار توسط اراذل و اوباش

دعوای دو پرستار توسط اراذل و اوباش

اما در حدود ساعت یک بامداد این افراد که با چند نفر از دوستان و همراهانشان در بیمارستان بودند و نظم بیمارستان را به هم زده بودند با تذکر پرستاران مواجه شدند که ناگهان...