دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

دعای اینستاگرامی برای محمدجواد ظریف

جوان روستایی بیش از سی هزار فالوور دارد!

داشتن فالوئرهای هزارتایی آرزوهای هریک از کاربران اینستاگرام است که یک پسر چوپان و کشاورز شمالی توانسته با عکسهای بی نظیرش از روستا هزاران طرفدار داشته باشد. وقتی...