سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

دست دادن با پا در سازمان ملل (عکس)

دست دادن با پا در سازمان ملل (عکس)

جان کری وزیر خارجه آمریکا با یکی از اعضای کمیته معلولان سازمان ملل متحد دست می دهد. این عضو معلول سازمان ملل متحد با استفاده از پا با جان کری دست داد. (منبع:...