دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

دستگیری دزد

سارقین کنیسه های تهران دستگیر شدند

سارقین کنیسه های تهران دستگیر شدند امیر . ن که در برابر دلایل و قرائن بدست آمده چاره ای جز اعتراف به سرقت از کنیسه‌های شهر تهران نداشت، دو مجرم سابقه دار به...