دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

دستگیری اوباش خطرناک

دختر ۲۱ ساله ، در دام اوباش خطرناک تهران!

پلیس توانست طی 2 عملیات منسجم، تعدادی از اراذل و اوباش خطرناک تهران را دستگیر کند. در راستای اجرای دستور بازپرس دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مبنی بر دستگیری یکی از...