چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دستگيري دختر

دستگیری دختری که برای هیجان آدم می‌کشت!

    به گفته پلیس، او در دفتر خاطراتش نوشته که دوستش را با ضربات چاقو به قتل رسانده و سپس گردنش را از بدنش جدا کرده‌ است. - – – – – – – – – – – – – – – – – – – –...