جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

دستمزد ۸۰۰ میلیونی برای هنرپیشه خاص ، دستمزد ، ۸۰۰ ، میلیونی ، برای ، هنرپیشه ، خاص

دستمزد ۸۰۰ میلیونی برای هنرپیشه خاص

قانون- شنیده های حاکی از آن است که یک هنر پیشه معروف که ید طولایی در دریافت دستمزدهای آنچنانی دارد برای بازی در یک سریال قراردادی 800 ملیونی را منعقد کرده...