شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دستمزد کارگران در سال 92، 487 هزار و 125 تومان خواهد بود