یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

دستبرد مسلحانه

دستبرد مسلحانه به بانکی در غرب تهران

وی افزود: با توجه به اینکه دزدان نقابدار بودند موفق به شناسائی چهره آنها نشدیم. احتمال می دهیم سارقان همدستانی در بیرون از بانک دارند که با کمک آنها موفق به فرار شده...