دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

دزدي كردن مسئول كافي نت از دانشجويان

سرقت صاحب کافی نت از حساب دانشجویان!

    سرقت صاحب کافی نت از حساب دانشجویان!.   متهم در بازجویی ها به سرقت از حساب مشتریانش اعتراف کرد و گفت: زمانی که دانشجویان برای ثبت نام به کافی نت می...