شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

دریافت یارانه

چه کسانی نیاز به یارانه ندارند؟

  سید شمس الدین حسینی در گفتگو با مهر، در مورد حذف یارانه های اقشار پردرآمد جامعه اظهار داشت: ما باید طبق قانون، یارانه ها را در نهایت متناسب با درآمدها پرداخت...