چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دریافت وام خرید مسکن

افزایش سپرده دریافت وام خرید مسکن

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افزایش ۲،۵ میلیون تومانی سپرده گذاری وام خرید مسکن برای دریافت وام ۲۵ میلیون تومانی خبر داد و گفت: هیات مدیره بانک مسکن با افزایش...