جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

درگیری مسلحانه

درگیری مسلحانه دو مقام دولتی در تهران

    درگیری مسلحانه دو مقام دولتی در تهران.     روزنامه شرق ازنزاع مسلحانه بین رئیس و معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خبر داد و نوشت: رییس...