درگیری لفظی دایی

درگیری لفظی دایی با یک خبرنگار

سرمربی راه‌آهن که تیمش را مستحق برتری برابر استقلال می‌دانست در نشست خبری با یکی از خبرنگاران به طور لفظی درگیر شد....     ...