یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

درگذشت

سعید کشن فلاح، کارگردان سینما درگذشت !!

سعید کشن فلاح، کارگردان سینما درگذشت !! سعید کشن فلاح، کارگردان تئاتر ساعتی پیش در بیمارستان شهید بهشتی همدان درگذشت. حال این کارگردان تئاتر در راه مسافرت از...