شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

درمان وسواس در انتخاب همسر

مشکلی به نام وسواس همسر

مشکلی به نام وسواس همسر مرد و زن نمی شناسد و در هر دو گروه وجود دارد. نامش وسواس است و به گفته بسیاری از پزشکان یک نوع بیماری است که نیاز به درمان دارد. بسیاری فکر می...